Digital processhandledning – hur går det till?

Processhandledning som metod kräver regelbundenhet och struktur. Grupperna träffas under 2 timmar varannan vecka under minst ett år och består av ca 5-7 deltagare. Närvaro och aktivt deltagande är en förutsättning för att processen i gruppen ska ta fart. 

Gruppen träffas digitalt via verktyget zoom. Enskildhet och headset är ett krav då sekretess råder inom gruppen, vilket är av stor vikt för deltagarnas känsla av trygghet och påverkar berättelserna som delges. Även kamera är ett krav för medverkan i processhandledning. 

Handledningen följer en fast struktur som gör att alla deltagare får komma till tals vid varje tillfälle. Vem som är fokusperson varierar och här är det deltagarnas behov som styr. Utefter den situation som beskrivs avgör jag som handledare hur vi ska arbeta med situationen, exempel kan vara dialog, teckning, rollspel, rollbyte och fotolanguage.

I anslutning till varje handledningstillfälle är jag tillgänglig i det digitala rummet för att möta deltagarna och ge utrymme för dialog runt frågor relaterade till handledningen. 

Varför digital processhandledning?

Jag har under pandemin tvingats ställa om till digital handledning. Initialt trodde jag, och många handledare med mig, att det skulle vara omöjligt att nå den process som vi arbetar med genom att sitta framför en skärm. Vi förlorar ju så mycket – kontakt, kroppsspråk, möjlighet att använda div verktyg i handledning etc. 

Det visade sig dock att det fanns en del fördelar med digital handledning. Dels praktiska, inga grupprum behövs, möjlighet att delta oavsett var vi befinner oss, alla befann sig i en trygg fysisk miljö osv. Med erfarenhet kom också insikter om att vissa verktyg fungerar digitalt, kreativiteten skapade nya sätta att bedriva handledning med nya verktyg, vi lär oss läsa andra delar av kroppsspråket och processen som vi var oroliga för, den fanns där och vi nådde vårt mål inom gruppen – även om vägen dit var lite annorlunda. 

Med denna erfarenhet i ryggen vill jag utveckla den digitala handledningen för att nå ut till fler sjuksköterskor och för att skapa grupper där erfarenhet, kunskap och reflektioner kan utbytas oavsett anställningsort. Har ni som arbetsgivare endast en eller kanske två nya medarbetare finns möjlighet för dem att träffa kollegor från andra delar av Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *