Forskning och litteratur

Carlson, L. , Berg, L. and Nolbris, M. (2020) Nurses’ Experiences of Process-Oriented Supervision—Acquiring New Approaches to Demanding Situations. Open Journal of Nursing, 10, 449-461. doi: 10.4236/ojn.2020.104031.

Lepp, M., & Leksell, J. (2017). Vårdpedagogik : Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv (Första upplagan ed.).

Tveiten, S., Ruthman, K., & Ruthman, Mia. (2020). Yrkesmässig handledning – mer än ord (Femte upplagan / översättning: Karin Ruthman & Mia Ruthman ed.).

Willman A, Bjuresäter K, Nilsson J. Insufficiently supported in handling responsibility and demands: Findings from a qualitative study of newly graduated nurses. J Clin Nurs. 2021 Jan;30(1-2):83-92. doi: 10.1111/jocn.15483.