HRINVEST

Din partner för utveckling!
Strategisk HR-resurs för affärsutveckling.

Du når mig via mail rolf@hrinvest.se eller
+46 (0)708311313


Strukturerad kompetensförsörjning
Strukturerad och strategisk kompetensförsörjning är din försäkring för framtida framgång. Organisationens egna tillgång på kompetens, är en överlevnadsfråga.
har byggt akademier inom organisationer, innehållande bl.a. certifiering av medarbetare, traniee program och ledarskapsutveckling. Samarbetet med flera högskolor/universitet har varit centralt för att öka attraktionskraften för arbetsplatser men också för att skräddarsy utbildningslinjer.


Affärsutveckling
Vi vet att om några år så gör vi mindre än vad vi gör idag på våra arbetsplatser Vår framtida framgång avgörs av vår förmåga att leda organisation och medarbetare utifrån nya strategier, kompetenskrav och ny kontext. Ledarskapet måste visa vägen och mer inrikta sig på förståelse, relationer och kvalitet – inte bara ekonomi och kvantitet. Nyfikenhet, förståelse och visionsbaserad värdegrund är grunden för att skapa framgång.

Change management
utvecklar och implementera ny vision, värdegrund och nya system/innehåll för kvalitets- och ledningsinformation. Utvecklingen har anpassats utifrån organisationernas olika storlek. Ledarskapet utvecklades mot att mer betona framgångsfaktorer, stöd och individuell utveckling kompletterat med en lagom mängd ekonomi och kvantitet. Som du frågar får du svar visade sig gälla i högsta grad. Först när den högsta ledningen började intressera sig för ”kritiska framgångsfaktorer” kom framgången. Arbetsledare/chefer gavs incitament för att diskutera hur man når framgång för slutkund och medarbetare. Utvecklingstakten ökade och därmed beredskapen för att möta förändring.

Kvalitetsarbete
Har genomfört ISO-certifiering m.m. i större, komplexa organisationer. Även bedrivit kvalitetsarbete och utvecklat ledningssystem för kvalitet för mindre produktionsmiljöer. arbetat med effektivisering/affärsutveckling inom såväl större som mindre organisationer.

Interim management/projektledning
Haft uppdrag som personalchef, projektledare HR, HR-revisioner m.

Hör av dig när ditt företag ska ta nästa steg!
Mail: rolf.hrinvest.se
Telefon: +46(0)708311313.

Senaste inläggen: