Senior HR

Affärsdriven senior HR-kompetens

HRINVEST erbjuder strategiskt stöd inom kompetens- och affärsdriven HR. Vår seniora kompetens inom området hittar vägen framåt i din affärs- och verksamhetsutveckling.
Hör av dig så berättar vi mer!

Vår erfarenhet:

Ständig förbättring
Forskningen är tydlig, minst 50 procent av det vi gör idag har ersatts av annat om 10 år. Den tekniska utvecklingen går snabbt och nya affärsmöjligheter dyker dagligen upp. Vår framtida framgång avgörs av vår förmåga att leda organisation och medarbetare utifrån nya strategier, kompetenskrav och ny kontext. Ledarskapet måste visa vägen och mer inrikta sig på förståelse, relationer och kvalitet – mindre ekonomi och kvantitet. Nyfikenhet, förståelse och visionsbaserad värdegrund är grunden för att skapa framgång.

Change management
Vi har ansvarat för att utveckla och implementera ny vision, värdegrund och nya system/innehåll för kvalitets- och ledningsinformation. Ledarskapet utvecklades mot att mer betona framgångsfaktorer, stöd och individuell utveckling kompletterat med en lagom mängd ekonomi och kvantitet.

Strategisk kompetensförsörjning
VI har levererat allt från att definiera yrkesroller, genomfört kompetensinventering, kompetens utvecklat men också avvecklat personal. Byggt en akademi inom en större organisation och samarbetet med flera högskolor/universitet.

Affärsutveckling
Har arbetat med effektivisering/affärsutveckling inom såväl större som mindre organisationer. Bl.a. ansvarat för organisationsutveckling där 300 kontor blev 90, 19 000 anställda blev 12 000. Rutinbetonad verksamhet automatiserades och tjänsteproduktionen professionaliserades. Strategiskt arbete i ledningsgrupp för arbetsplatser mellan 30 – 19 000 anställda, mer än 25 års erfarenhet av styrelsearbete samt mångårig erfarenhet från kontakter med olika departement.