ISO Certifiering

ISO certifiering – är affärsutveckling, inte kontroll!

HRINVEST implementerar med sju enkla steg system och innehåll för kvalitets- och miljöledningssystem. Vi lägger strukturen och förbereder din organisation inför ISO-certifiering 9001 och 14001 – kvalitet och miljö . En ISO-certifiering stärker din konkurrenskraft, inte minst om verksamheten exporterar till andra länder.
Läs mer här.