HR

Lite info och stöd för dig som småföretagare. Det händer otroligt mycket just nu och information kan vara inaktuell inom några dagar. Kontakta mig om du vill ha dagsfärs information. Du når mig på
rolf@rolfhrinvest.se

Korttidspermittering
Företagare, på länken nedan hittar du info om ersättning, en webbtest om ditt företag uppfyller kraven och kan få ersättning samt beräkningshjälp. 
Tillväxtverket

Här kommer lite info om de vanligaste frågorna

Korttidspermitering 20, 40 eller 60%
Arbetsgivaren tar beslut om både införande och avslut. Förutsättningarna ska vid detta tillfälle vara klargjorda i lokalt kollektivavtal, alternativt avtal med 70 procent av medarbetarna i de fall då kollektivavtal saknas.
Om du som arbetsgivare har kollektivavtal och vill kunna använda korttidsarbete ska du förhandla det med facket. Redan nu kan du informera facket och kalla till MBL-förhandling och komma till en överenskommelse med facket om korttidsarbete, förutsatt att det finns ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Kontakta din arbetsgivarorganisation för mer info kring detta!
Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Avtalen kan ingås först när korttidsarbete aktualiserats. Ett sådant avtal ska innehålla vilka anställda det innefattar och vilken fast procentnivå arbetstiden ska reduceras med (enligt gällande nivåer). Avtalen kan ingås för att gälla retroaktivt.

Korttidspermittering 80%
Om du söker stöd för korttidsarbete före 1 juni ska du söka på nuvarande nivåer, det vill säga 20, 40 eller 60 procent. Från 1 maj kan du införa 80 procent korttidsarbete men justeringen av stödnivån görs sedan efter 1 juni.
De företag som redan har sökt och fått en förskottsbetalning som innefattar maj, juni och juli kommer att kunna justera stödet retroaktivt (efter att lagändringen träder ikraft) vid avstämningen med Tillväxtverket.
Man behöver alltså inte göra något för att justera nivån i dagsläget och all information om detta kommer tillhandahållas av Tillväxtverket.