Senior HR och ISO Certifiering

HRINVEST erbjuder en rad tjänster inom HR-området samt hjälp medISO-certifiering.

Senior adviser HR

HRINVEST erbjuder strategiskt stöd inom kompetens- och affärsdriven HR. Vår seniora kompetens inom området hittar vägen framåt i din affärs- och verksamhetsutveckling.
Hör av dig så berättar vi mer!

Kvalitetsarbete – ISO certifiering

HRINVEST implementerar med sju enkla steg system och innehåll för kvalitets- och miljöledningssystem. Vi lägger grunden och förbereder din organisation inför ISO-certifiering 9001 och 14001 – kvalitet och miljö . En ISO-certifiering stärker din konkurrenskraft, inte minst om verksamheten exporterar till andra länder.
Läs mer här.