ISO 14001 – Miljö

ISO 14001 handlar förenklat om miljöledning och hållbarhet. Syftet är att hjälpa företag att minimera hur dess arbetsprocesser påverkar miljön negativt (påverkan på luft, vatten och land). ISO 14001 vägleder även företag att säkerställa att de följer lagar samt regleringar kring de krav som finns på verksamheter utifrån ett miljöperspektiv. Det är också företagets verktyg för att ständigt skall kunna förbättra sina verksamheter utifrån miljöanpassade processer.

ISO 14001 skapar ett miljöledningssystem som integreras i befintlig verksamhet. Detta system kan sedan användas som verktyg när ert företag arbetar med att utveckla era processer. Miljöledningssystemet driver ert arbete med ständig förbättring av miljön och ger er konkurrensfördelar genom ett hållbarhetsarbete i framkant.

Processen inför certifiering omfattar bl.a. en swot-analys för hållbarhetsområdet, miljörevision av arbetsprocesser och arbetsplats, utveckling av rutiner för bedömning av miljöaspekter för företaget och omvärld, riskbedömning och manual för leverantörs bedömningar.

ISO 14001 certifiering ger er verksamhet flera fördelar i form av en minskad användning av resurser, lägre kostnader för hantering av avfall och bidrar till en bättre miljö vilket i slutändan påverkar alla.

ISO 14001 är likt ISO 9001 i att de båda typerna handlar om processerna kring hur en produkt produceras oavsett vad det är för produkt. Vi rekommenderar därför att utveckla ett ledningssystem för 9001 och 14001 samtidigt.