ISO 9001 – Kvalitet

ISO 9001 är en av de allra vanligast förekommande certifieringarna. En ISO 9001 certifiering är en ledningssystem standard. Ett verktyg för att ständigt förbättra ditt företags verksamhet för att tillfredsställa kundernas behov.

Syftet med att certifieras är att skapa riktlinjer för sitt kvalitetsarbete så att man kontinuerligt arbetar med förbättringar som bidrar till att kvalitetssäkra produkter och tjänster.  Kort sammanfattat handlar ISO 9001 om att skapa ett ledningssystem som gör det möjligt att se över de interna arbetssätten, sätta kunden i fokus och kostnadseffektivisera företaget. 


ISO 9001 är ofta ett krav i upphandlingar, bidrar med seriositet och är tacksamt att använda i marknadsföringssyfte.