Om HRINVEST

Organisationens egna tillgång på kompetens gör skillnad, låter enkelt men att matcha kompetens mot utmaningar i verksamhet, digitalisering, AI gör sig inte själv. HRINVEST har gedigen erfarenhet av strategisk och operativ HR-arbete i mindre och större organisationer. Kompetens ger trygghet, trygghet ger framgång – detta har varit och är våra ledord. ISO-certifiering är just att skapa trygghet. Kvalitets- och miljöarbetet blir förutsägbart och konkurrenskraften högre.
Sedan gillar vi att andra vinner framgång, att se hur människor växer är vår belöning!

Malin
Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård. Lång erfarenhet av pedagogiskt arbete och såväl handledning som metahandledning. Jag har implementerat nya pedagogiska handledningsmodeller inom vård och omsorg vilka bidragit till ökad pedagogisk kompetens hos handledare samt att fler studenter har fått tillgång till verksamhetsförlagd utbildning. Leder ett pedagogiskt förbättringsarbete som rör praktisk undervisning för universitetsutbildningar inom
vård och omsorg, och är kursansvarig för en kurs inom vårdpedagogik. Jag är utbildad
processhandledare och är delaktig i det nationella nätverket Handledning i Omvårdnad, som är en
sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening.

Malin.lindberg@hrinvest.se

Vill du veta mer om vårt arbete med managementfrågor och eller certifiering så skicka ett mail till
info@hrinvest.se